Wyjazd, praca i życie w Szwajcarii. Emigracja do Szwajcarii.

Szwajcaria jest państwem położonym w środkowej części Europy na obszarze Alp. Kraj graniczy z Niemcami, Austrią, Liechtensteinem, Włochami i Francją.

Kraj ze stolicą w Bernie jest państwem federacyjnym. Jego terytorium dzieli się na kantony i półkantony. Językami urzędowymi w Szwajcarii są niemiecki, włoski, francuski i retoromański. Walutą w Szwajcarii jest frank szwajcarski dzielący się na 100 rappów zwanych też centymami. Społeczeństwo Szwajcarii tworzą głównie Szwajcarzy wyznający katolicyzm lub protestantyzm. Życie gospodarcze, kulturalne i naukowe kraju rozwija się głównie w Bernie, Zurychu, Bazylei, Genewie i Lozannie oraz w Lucernie. Są to największe ośrodki miejskie w Szwajcarii.

Wyjazd do Szwajcarii

Wjazd i pobyt w Szwajcarii trwający krócej niż 90 dni wymagają posiadania ważnego paszportu i dowodu osobistego. Osoba chcąca przebywać legalnie w Szwajcarii dłużej niż 90 dni trzeba posiadać umowę o pracę z firmą prowadzącą działalność na obszarze tego kraju. Może to być zarówno umowa na czas określony, jak i na czas nieokreślony. Inną opcją jest bycie oddelegowanym do pracy w Szwajcarii przez firmę prowadzącą działalność w jednym z krajów członkowskich UE. O dłuższy pobyt mogą się także starać osoby samozatrudnione, czyli prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek w jednym z krajów UE i realizujące kontrakt w Szwajcarii.

W Szwajcarii wprowadzono obowizek meldunkowy. Należy udać się do urzędu meldunkowego w celu zgłoszenia swojego pobytu. Należy zabrać ze sobą umowę o pracę bądź kontrakt oraz umowę najmu mieszkania i dokument pozwalający na potwierdzenie tożsamości.

Życie w Szwajcarii

W Szwajcarii nie występuje duże zagrożenie przestępczością. Zdarzają się natomiast kradzieże pieniędzy i dokumentów. Największ poziom przestępczości występuje w dużych maistach, w tym w Zurychu i Genewie oraz na dworcach kolejowych i lotniskach. Polski obywatel opłacający składniki NFZ powinien zgłosić się do oddziału NFZ po Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Dokument uprawnia do korzystania z podstawowych usług medycznych i pokrywa część poniesionych kosztów. Zaleca się także wykupienie polisy ubezpieczenia zdrowotnego.

Opieka medyczna reprezentuje bardzo wysoki poziom. Niemniej wiążą się z tym wysokie koszty usług medycznych. Za dobowy pobyt w szpitalu trzeba zapłacić około 800 CHF. Koszt wizyty u lekarza wynosi natomiast w granicach 100 – 300 CHF. W Szwajcarii nie występują zagrożenia sanitarno – epidemiologiczne. Polski obywatel wyjeżdżający do tego kraju nie musi poddawać się żadnym obowiązkowym szczepieniom.

Rynek pracy w Szwajcarii

Obecnie szwajcarski rynek pracy jest już otwarty dla obywateli UE, w tym także dla polskich pracowników. Zachętą do pracy w Szwajcarii są przede wszystkim:
– niższe podatki od dochodów osób fizycznych i prawnych
– ustalanie średniego rocznego wynagrodzenia według parytetu siły nabywczej na poziomie 24 tys. euro
– wysokie zarobki
Niemniej należy dodać, że szwajcarski rynek pracy należy do bardzo specyficznych, a koszty życia w tym kraju są dość wysokie. Osoby chcące pracować w Szwajcarii powinny znać język włoski, język francuski lub język niemiecki. Na szwajcarskim rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na niewykwalifikowanych pracowników oraz specjalistów z dziedziny informatyki i finansów. Wśród deficytowych zawodów wymienia się:
– opiekunki do dzieci
– pracowników gastronomii
– kelnerów
– robotników budowlanych
Wśród specjalistów poszukuje się informatyków i programistów oraz analityków w dziedzinie sektora business intelligence.

Dokąd emigrować?

Berno jest miastem położonym nad rzeką Aare. Aglomeracja jest głównym centrum usług finansowych i handlu. Zurych jest również ważnym ośrodkiem handlu i usług finansowych. W mieście znajdują się siedziby wielu banków i towarzystw ubezpieczeniowych. W Zurychu mieszczą się zakłady przemysłu elektrotechnicznego, metalowego i maszynowego, a także zakłady przemysłu poligraficznego i środków transportu.

Bazylea jest jednym z najstarszych miast Szwajcarii. Obecnie pełni ono rolę ważnego ośrodka gospodarczego Szwajcarii. Miasto jest siedzibą wielu instytucji finansowych i banków. W mieście odbywają się też targi międzynarodowe. W Bazylei dobrze rozwija się przemysł chemiczny i farmaceutyczny oraz duży port na rzece Ren.

Genewa jest miastem położonym w południowo – zachodniej części Szwajcarii. Miasto leży na zachodnim brzegu Jeziora Genewskiego. Genewa jest znaczącym ośrodkiem przemysłu precyzyjnego. W mieście znajdują się siedziby kilku znanych producentów zegarków. W mieście rozwija się również przemysł elektromaszynowy i włókienniczy. W Genewie znajdują się także zakłady przemysłu metalurgicznego.

szwajcaria_emigracjaLozanna również leży nad Jeziorem Genewskim. W mieście rozwija się przemysł precyzyjny oraz metalowy. Na terenie miasta znajdują się także zakłady przemysłu metalowego, maszynowego i poligraficznego. Lozanna należy do grona ośrodków przemysłu odzieżowego w Szwajcarii.

Lucerna jest uzdrowiskiem i ośrodkiem turystycznym. W mieście znajdują się zakłady przemysłu poligraficznego, maszynowego i jedwabniczego. W Lucernie rozwija się także przemysł spożywczy i odzieżowy.