Wyjazd, praca i życie we Włoszech. Emigracja do Włoch.

Włochy są państwem położonym na Półwyspie Apenińskim nad Morzem Śródziemnym. Kraj graniczy z Francją, Szwajcarią, Austrią i Słowenią.

Kraj ze stolicą w Rzymie należy do strefy euro. Włochy są zamieszkiwane głównie przez Włochów. Do grona mniejszości etnicznych należą Sardyńczycy, Retoromanie, Tyrolczycy, Słoweńcy i Albańczycy. Życie gospodarcze, kulturowe i naukowe rozwija się głównie w Rzymie, Mediolanie, Neapolu, Turynie, we Florencji, w Palermo, w Bari i w Katanii.

Wyjazd do Włoch

Wyjeżdżając do Włoch trzeba posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. Dokumenty powinny być na tyle w dobrym stanie technicznym, aby było możliwe stwierdzenie tożsamości. Paszport i dowód osobisty uprawniają do pobytu we Włoszech nieprzekraczającego 90 dni. Cel pobytu nie ma w tym przypadku znaczenia.

Życie we Włoszech

Cudzoziemcy są narażeni na kradzieże dokumentów, pieniędzy i innych kosztowności. Zdarzają się włamania i kradzieże samochodów. Poszukując pracy należy zachować wzmożoną czujność z uwagi na przypadki nielegalnego i oszukańczego pośrednictwa pracy.

We Włoszech nie występują żadne zagrożenia sanitarno – epidemiologiczne. Nie wymaga się także szczepień. Osoby opłacające składki na NFZ mogą uzyskać opiekę medyczną w ramach ubezpieczenia, po okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Osoby nieposiadające ubezpieczenia w ramach NFZ powinny przed wyjazdem wykupić polisę, która pokryje ewentualne koszty leczenia.

Na terenie Włoch stwierdzono przypadki nieuczciwości miejscowych pracodawców, którzy zatrudniali polskich obywateli przy sezonowym zbiorze cytrusów. Dlatego też przed wyjazdem należy zweryfikować rzetelność oferty zatrudnienia. Nie należy zawierać żadnych umów z nielegalnymi pośrednikami włoskimi i polskimi, ponieważ po zakończeniu okresu trwania umowy mogą pojawić się problemy z otrzymaniem zapłaty.

We Włoszech istnieje obowiązek meldunkowy i powinien on być dopełniony przez włoskiego obywatela zapraszającego cudzoziemca. Zgłoszenie pobytu powinno zostać dokonane w ciągu 48 godzin w miejscowym komisariacie policji.

Rynek pracy we Włoszech

Włoski rynek pracy otworzył się na polskich pracowników 31 lipca 2006 roku. W związku z tym polski obywatel chcący znaleźć legalne zatrudnienie w tym kraju nie musi już ubiegać się o zezwolenie wydawane przez lokalny urząd pracy. Obywatel państwa członkowskiego UE może przebywać i pracować we Włoszech przez 3 miesiące, jeżeli posiada ważny dokument tożsamości. W przypadku pobytu i pracy przez okres dłuższy niż 3 miesiące trzeba wykazać, że:
– prowadzi się działalność gospodarczą lub jest się pracownikiem najemnym bądź studentem
– posiada się zabezpieczenie majątkowe
– posiada się ubezpieczenie zdrowotne
Nie trzeba ubiegać się o zezwolenie na pobyt. Należy zarejestrować się w urzędzie Ufficio Anagrafe del Comune, a w miastach UAC Municipio.

Większość ofert pracy dotyczy osób posiadających zawodowe kwalifikacje. Zapotrzebowanie na pracowników zgłasza sektor ochrony zdrowia i opieki społecznej, sektor budowlany oraz gastronomia i hotelarstwo. Ze znalezieniem zatrudnienia we Włoszech nie powinni mieć problemu osoby wykonujące następujące zawody:
– technik działu administracyjnego i finansowego
– ekspert od marketingu
– technik przemysłowy
– technik budowlany
– kreślarz
– rysownik
– sekretarka
– sprzedawca
– kucharz
– kelner
– opiekunka
W sezonie pojawia się wiele ofert pracy przy zbiorze winogron i cytrusów. Są to przykłady tak zwanej pracy najemnej, opartej na umowie o pracę. Drugim sposobem na osiąganie dochodów jest natomiast prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Wśród form jej prowadzenia można wymienić spółki osobowe (spółka zwykła, jawna, komandytowa) oraz kapitałowe (akcyjna, komandytowo – akcyjna, z o.o.), firmy indywidualne oraz spółki spółdzielcze z o. o.

Dokąd emigrować?

wlochy_emigracjaRzym jest ośrodkiem przemysłu poligraficznego, chemicznego i elektrotechnicznego. W stolicy Włoch rozwija się przemysł maszynowy, odzieżowy i włókienniczy. W Rzymie znajdują się także zakłady przemysłu spożywczego, szklarskiego i skórzanego.

Mediolan jest najważniejszym ośrodkiem przemysłu i handlu we Włoszech. W mieście rozwija się przemysł metalurgiczny, w tym głównie hutnictwo żelaza, aluminium i miedzi. Mediolan jest również ośrodkiem przemysłu środków transportu oraz przemysłu elektrotechnicznego, elektronicznego i mechaniki precyzyjnej. W mieście znajdują się także zakłady przemysłu włokienniczego.

Neapol leży w południowej części kraju nad Morzem Tyrreńskim. Miasto jest położone u podnóża Wezuwiusza. Neapol należy do grona największych ośrodków przemysłowych kraju. W mieście dobrze rozwija się przemysł metalurgiczny oraz przemysł chemiczny, spożywczy i włókienniczy. W Neapolu znajdują się także zakłady produkcji materiałów budowlanych i przemysłu precyzyjnego.

Turyn jest miastem położonym w północno – zachodniej części kraju. Turyn jest jednym z największych ośrodków przemysłowych kraju. W Mediolanie znajduje się wiele zakładów przemysłu środków transportu oraz przemysłu maszynowego. Mediolan jest również ośrodkiem przemysłu metalowego, elektronicznego, chemicznego i metalurgicznego. W mieście znajdują się zakłady przemysłu włókienniczego, papierniczego i odzieżowego.

Palermo jest miastem położonym w północno – zachodniej części Sycylii. Pełni ono rolę ważnego ośrodka przemysłowego i handlowego. W mieście dobrze rozwija się przemysł maszynowy, stoczniowy i elektrotechniczny. W Palermo znajdują się również zakłady przemysłu chemicznego, spożywczego, drzewnego i metalowego. Florencja jest dużym ośrodkiem przemysłu chemicznego, maszynowego i precyzyjnego. W mieście znajdują się także zakłady przemysłu farmaceutycznego i skórzanego.

Bari jest miastem położonym w południowo – wschodniej części kraju. Ważny ośrodek handu, przemysłu, kultury i nauki leży nad Morzem Adriatyckim. W Bari znajdują się zakłady przemysłu petrochemicznego, stoczniowego i spożywczego. W mieście rozwija siętakżeprzemysł papierniczy, włókienniczy, maszynowy i samochodowy.

Katania jest ośrodkiem przemysłu i handlu położonym na wschodnim wybrzeżu Sycylii. W mieście znajdują się zakłady przemysłu maszynowego i stoczniowego oraz spożywczego.