Wyjazd, praca i życie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA). Emigracja do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Zjednoczone Emiraty Arabskie są federacyjnym państwem położonym w południowo – zachodniej części Azji na Półwyspie Arabskim.

Państwo graniczy z Omanem, Arabią Saudyjską i Katarem. Kraj ze stolicą Abu Zabi jest zamieszkiwany głównie przez Arabów. Zjednoczone Emiraty Arabskie są także zamieszkiwany przez Pakistańczyków i mniejszości narodowe Persów oraz Beludżów. Życie gospodarcze, kulturowe i naukowe koncentruje się głównie w Abu Zabi, Dubaju i Szardży.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich językami urzędowymi są język arabski i angielski. Na terenie kraju obowązuje waluta driham (1 driham – 100 filów). Niemal całą powierzchnię kraju zajmuje pustynia Ar – Rub al – Chali. We wschodniej części Zjednoczonych Emiratów Arabskich wznoszą się góry Al Hażar al – Gharbi. W kraju panuje suchy, gorący klimat zwrotnikowy, który jedynie na wybrzeżu jest bardziej łagodny i wilgotny.

Federacja emiratów arabskich opiera się na władzy emirów, którzy stoją na czele każdego z emiratów. Emirowie są zarazem członkami Rady Najwyższej. Spośród ich grona jest wybierany prezydent. Podstawowym zadaniem Rady Najwyższej jest zatwierdzenie składu organu ustawodawczego. Federacyjna Rada Narodowa składa się z 40 członków powoływanych na 2 – letnią kadencję.

Gospodarka Zjednoczonych Emiratów Arabskich opiera się na eksploatacji gazu ziemnego i ropy naftowej. W kraju prężnie rozwija się przemysł petrochemiczny i metalurgiczny, w tym przede wszystkim hutnictwo aluminium. Na wysokim poziomie stoją usługi bankowe. Sektor usług bankowych dostarcza znacznych dochodów. Na wybrzeżu znajdują się odsalarnie wody morskiej oraz rozwija się rybołówstwo. Mieszkańcy niewielkich miejscowości zajmują się hodowlą wielbłądów i kóz. Ze względu na warunki naturalne panujące w tym kraju rolnictwo rozwinęło się w mniejszym stopniu. Zaledwie 3% powierzchni terytorium państwa stanowi użytki rolne. Obszary są sztucznie nawadniane. Uprawia się przede wszystkim warzywa, drzewa owocowe i palmę daktylową.

Wyjazd do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Obowiązek wizowy między Unią Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi został zniesiony na mocy porozumienia zawartego w Brukseli 6 maja 2015 r. Obywatel polski ma prawo do bezwizowego pobytu na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich do 90 dni w czasie 180 dni. Wymagane jest posiadanie ważnego dokumentu podróży, jakim jest paszport. Może być to paszport, paszport służbowy, specjalny i dyplomatyczny, ale nie tymczasowy. Paszport powinien być ważny przez okres co najmniej 6 miesięcy licząc od daty wjazdu. W przypadku wyjazdu w celach zarobkowych należy ubiegać się o wizę ważną 2 lata.

Życie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Życie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest bardzo spokojne, bo kraj należy do grona państw o najniższym wskaźniku przestępczości. Pospolita przestępczość występuje bardzo sporadycznie. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie uznaje się polis polskich towarzystw ubezpieczeniowych, chyba że są reasekurowane w towarzystwach ubezpieczeniowych prowadzących działalność na terytorium ZEA. Warto zasięgnąć informacji w tym zakresie w towarzystwie ubezpieczeniowym w Polsce przed wykupieniem polisy.

Na obszarze Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie występują szczególne zagrożenia sanitarno – epidemiologiczne. Nie wymaga się żadnych szczepień. Woda z wodociągów podchodzi z odsalarni. Zaleca się, aby spożywać wodę mineralną lub przegotowaną. Opieka lekarska reprezentuje wysoki poziom. Koszt wizyty u lekarza wynosi 300 AED, zaś u specjalisty około 250 – 500 AED. Doba w szpitalu wiąże się z kosztem około 1000 – 1500 AED. Wykonywanie badań w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest bardzo kosztowne.

Należy pamiętać o tym, że Zjednoczone Emiraty Arabskie są krajem muzułmańskim. Szariat jest zatem źródłem prawa. Prawo islamu jest bardzo surowe. Zakazuje się utrzymywania związków pozamałżeńskich. Surowo karane jest też posiadanie i zażywanie narkotyków oraz handel tego typu substancjami. Konieczne jest posiadanie specjalnego zezwolenia policyjnego na zakup, konsumpcje i przewóz alkoholu. Napoje alkoholowe są sprzedawane tylko w niektórych sklepach.

Wyznawcy religii innej niż islam mają zakaz wchodzenia do meczetów w czasie modlitwy. Kobiety nie muszą mieć nakryć głowy, a w Dubaju i Abu Zabi akceptuje się europejskie stroje u kobiet. Jedynie na prowincji zaleca się unikanie odzieży, która nadmiernie odkrywa ciało.

Piątek i sobota są dniami wolnymi od pracy głównie dla sektora publicznego. Sektor prywatny pracuje przez 6 dni w tygodniu. Sprawę w urzędzie można załatwić od niedzieli do czwartku w godzinach od 9.00 do 13.00. Banki są czynne w tych samych dniach, ale nieco dłużej, bo od 8.00 do 13.00. Sklepy są czynne przez cały tydzień.

Rynek pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

zea_emigracjaNa rynku pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest zatrudnionych około 23% polskich obywateli spośród ogółu polskich pracowników świadczących pracę na kontynencie azjatyckim. Do wykonywania pracy w tym kraju zachęcają tak zwane pakiety socjalne oferowane przez oddziały firm zagranicznych zlokalizowane w ZEA. Pakiet socjalny obejmuje opłatę za mieszkanie, szkołę oraz ubezpieczenie zdrowotne i bilet do kraju zamieszkania, z którego można skorzystać raz w roku. Pracodawca występuje o wydanie pozwolenia na pracę (ang. labour card) oraz pokrycie kosztów pracowniczych połączeń telefonicznych i dojazdów do miejsca wykonywania pracy. Najwięcej miejsc pracy oferuje sektor medyczny i sektor budownictwa oraz szeroko pojęty sektor biznesu.

Dokąd emigrować?

Abu Zabi jest stolicą Zjednoczonych Emiratów Arabskich i emiratu Abu Zabi. Miasto pełni rolę ważnego ośrodka rafinacji ropy naftowej. W Abu Zabi znajduje się port wywozu ropy naftowej, stocznia remontowa i destylarnia wody morskiej. W mieście działa port rybacki.

Dubaj jest miastem położonym w północnej części Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ośrodek usytuowany nad Zatoką Perską jest stolicą emiratu Dubaj. W XX wieku miasto stało się jednym z największych portów regionu. Do lat 30 XX w. był on znanym ośrodkiem połowu i eksportu pereł. Obecnie miasto pełni rolę znaczącego ośrodka kulturalnego i gospodarczego. W Dubaju rozwija się przemysł stoczniowy i chemiczny.