Międzybłoniak opłucnej. Co to jest? Objawy, zapobieganie, leczenie.

Udostępnij na:

     Międzybłoniak opłucnej jest to choroba nowotworowa z rodziny nowotworów złośliwych, inna nazwa, pod jaką występuje, to mesothelioma. Choroba bardzo trudna do zdiagnozowania, występująca niezwykle rzadko. Według statystyk rak opłucnej dotyka niewiele ponad 100 osób rocznie. Grupą ryzyka są osoby powyżej 60 roku życia, głównie są to mężczyźni. Jedną z głównych przyczyn powstawania tego rodzaju nowotworu jest kontakt z azbestem, w wyniku czego diagnozuje się coraz więcej przypadków w skali światowej, narażeni są głównie pracownicy koncernów przetwarzających azbest. Czemu więc grupa ryzyka są ludzie powyżej 60 roku życia, często emeryci?. Międzybłoniak rozwija się bowiem przez kilka lub nawet kilkanaście lat, dając objawy zwykle za późno, kiedy jakiekolwiek leczenie nie ma sensu.

Objawy

     Objawy międzybłoniaka są typowe jak dla wielu innych chorób, rozpoczyna się niewinne od bólu w klatce piersiowej, który stopniowo ulega nasileniu. Uczuciu bólu towarzyszy często atak duszności, co spowodowane jest krwistym wysiękiem do opłucnej, czy do ścian klatki piersiowej. Dalszymi objawami są: słabsza ruchomość płuc, powolne rozprężanie, a także ogólny spadek wydolności organizmu czy zniekształcenie klatki piersiowej w obrębie guza. Niepożądanymi objawami są także trudności w połykaniu spowodowana naciskiem na przełyk oraz krwioplucie. Chorobie towarzyszą także objawy typowe dla wielu rodzajów nowotworów, takie jak szybki ubytek masy ciała, ogólne osłabienie i złe samopoczucie. Rozpoznanie opiera się w dużej mierze na wycinku tkanki, by zdiagnozować obecność komórek nowotworowych oraz zasięg rozprzestrzenienia się nowotworu. Ze względu na stopień zaawansowania i objawy wyszczególniono kilka podtypów nowotworu opłucnej: pierwszy stopień – zajęcie jednej blaszki opłucnej, drugi – zajęcie obu blaszek opłucnej, trzeci – nacieki na klatkę piersiową, przełyk, węzły chłonne, czwarty – przerzuty na istotne narządy, akie jak mózg, wątroba, nerki.

Leczenie

     Istnieje wiele rodzajów leczenia nowotworu. Pierwszym jest leczenie operacyjne, jednak jest ono stosowane tylko wtedy, gdy stadium zaawansowania nowotworu jest niewielkie oraz gdy nie występują inne niepożądane objawy, akie jak nacieki czy przerzuty. Następnie stosuje się zabieg mający na celu zlikwidowanie objawów towarzyszących nowotworowi (duszności, ból w klatce piersiowej), czyli pleurekomię, co często przynosi pacjentom ulgę w cierpieniu, poprawiając ich kondycję psychiczną, co jak wiadomo jest ważnym czynnikiem warunkującym szybszy powrót do zdrowia. Istnieje możliwość usunięcia nowotworu wraz z całym płucem, a także chemioterapia i radioterapia, stosowane przy większości nowotworów.

Profilaktyka

     Jedynym środkiem profilaktycznym wydaje się być niedoprowadzanie do bezpośredniej styczności z azbestem, zarówno w postaci czystej, jak i znikomej. Przy konieczności obcowania z owym tworem należy zachować szczególne środki ostrożności, stosując się do podstawowych zasad BHP.