Moczówka prosta. Co to jest? Objawy, zapobieganie, leczenie.

Udostępnij na:

     Moczówka prosta to choroba objawiająca się nadmiernym wydalaniem moczu. Oprócz tego chory traci zdolność do zagęszczania moczu, pojawia się u niego polidypsja, czyli nadmierne pragnienie. O poliurii (nadmierne wydalanie moczu )mówimy wtedy, gdy ilość wydalonego dziennie płynu przekracza 3 litry. Wyróżniamy dwie zasadnicze typy choroby: centralną i nerko pochodną. Postać centralna związana jest z zaburzeniami w wydzielaniu do krwi hormonu zwanego wazopresyną, który zatrzymuje diurezę ( wydalanie wody). Postać nerko pochodna polega natomiast na nadwrażliwości cewek nerkowych na ten hormon. Moczówka jest dosyć rzadką chorobą, występuje raz na 25000 przypadków.

Objawy

     Głównym objawem jest poliuria, która nasila się zwłaszcza nocą. Może to być dużym problemem, gdy na moczówkę chorują małe dzieci, ponieważ często moczą one łóżko. Chory wydala dziennie do 15 litrów moczu na dobę. Ma on jasny kolor i jest bardzo rozcieńczony. Ponadto u chorego występuje polidypsja, która również nasila się w okresie nocnym. Osoba chora wypija wtedy około 20 litrów płynów dziennie. Oprócz tego pojawia się charakterystyczna suchość dłoni. Ze względu na małą ilość wody w organizmie mogą wystąpić również zaparcia. Innym symptomem są zaburzenia wiadomości spowodowane odwodnieniem. Poza tym przy moczówce prostej mają miejsce częste bóle głowy, a także zaburzenia w polu widzenia. Zwiększone wydalanie wody i soli mineralnych z organizmu powoduje ogólne osłabienie i zmęczenie, wysoką temperaturę ciała. Moczówka prosta może dawać liczne powikłania, na przykład poszerzenie dróg moczowych. Poza tym u chorych na moczówkę nerkopochodną obserwuje się nie raz niedorozwój psychofizyczny oraz subnormalną szybkość wzrostu. Choroba jest długotrwała, choć w niektórych przypadkach moczówki pourazowej lub spowodowanej guzem obserwuje się trwałą remisję. Rokowanie w samej moczówce prostej jest dobre i zależy od jej przyczyny. Choroba nie leczona prowadzi do stanów splątania i śpiączki wskutek odwodnienia.

Leczenie

     Leczenie moczówki prostej odbywa się w warunkach szpitalnych, polega na identyfikacji przyczyny choroby oraz w miarę możliwości usunięciu jej. Ponadto chory wypija odpowiednią ilość płynów, np. zimnej wody. Leczenie ma na celu przywrócenie prawidłowej gospodarki wodnej i elektrolitowej, a także zapobieganie odwodnieniu. Oprócz tego dąży się do zmniejszenia uciążliwych objawów, takich jak nasilonej diurezy i dużego pragnienia. Osobie chorej na moczówkę prostą lekarz zaleca codzienne sprawdzanie masy ciała. Chory nie musi ograniczać swej aktywności fizycznej oraz stosować diety – ważne jest, aby wypijał dziennie odpowiednią ilość płynów. W leczeniu farmakologicznym stosuje się syntetyczne preparaty wazopresyny w postaci kropli, proszku donosowego lub zastrzyków. Wskazane jest również noszenie przez chorego specjalnej bransolety z informacją o rozpoznanej chorobie oraz rodzaju i dawce przyjmowanych leków.

Zapobieganie

     Niestety, dzisiaj świat medycyny nie zna sposobów na zapobieganie moczówce prostej.