nuclearts.pl

nuclearts.pl – dom, uroda, zakupy, lifestyle

jak zostać notariuszem
Lifestyle

Jak zostać notariuszem

Notariusz to osoba pełniąca funkcję zaufania publicznego, który ma własną pieczęć z wizerunkiem orła białego, a dokumenty notarialne przez niego wystawione mają status dokumentu urzędowego.

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz to prawnik, który ma upoważnienie do tworzenia aktów notarialnych oraz prowadzenia czynności, które wymagają jego obecności.
Notariusz informuje strony o przeprowadzonych czynnościach, sporządza dokumenty o spółkach, zajmuje się sprawami spadkowymi oraz intercyzą.
Dokumenty oraz czynności jaki wykonuje notariusz to:
– umowa sprzedaży nieruchomości – przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości potrzebne jest podpisanie umowy, która jest aktem notarialnym u notariusza. W świetle prawa notariusz sporządza taką umowę, a jej podpisanie finalizuje transakcję między kupującym a sprzedającym,
– intercyza – ma za zadanie wprowadzić rozdzielność majątkową, a obecność notariusza i potwierdzenie intercyzy jest konieczne przez notariusza,
– sprawy spadkowe – notariusz w sytuacji spadkowej sporządza dokument, który jest notarialnym poświadczeniem dziedziczenia. Akt ten zawiera dane spadkobiercy oraz w jakim udziale otrzymuje on spadek,
– poświadczenie notarialne – to dokument, który nadaje umowom oraz czynnościom klientów moc dokumentu urzędowego. Do poświadczenia notarialnego zaliczyć można pełnomocnictwa, umowy wieczyste, umowy darowizny oraz umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu.
Notariusz zajmuje się także poświadczeniami podpisu, zgodności kopii dokumentów z oryginałem, a także sporządzaniem testamentów, protokołów oraz oświadczeń i weksli.

Jak zostać notariuszem?

Aby zostać notariuszem trzeba ukończyć studia wyższe o kierunku prawniczym, które trwają 5 lat. Po ukończeniu studiów należy odbyć aplikację trwającą 2,5 roku. Kandydat na notariusza odbywa w tym czasie 6 miesięczne praktyki w sądzie w zakresie spraw wieczysto – księgowych, rejestrowych oraz cywilnych. Aplikacja jest odpłatna, jej wysokość ustalana jest przez Ministra Sprawiedliwości.
Aplikacja zakończona jest egzaminem po którym należy odbyć dwuletni staż zawodowy. Przed rozpoczęciem stażu należy przedstawić oświadczenie w kancelarii notarialnej o gotowości zatrudnienia kandydata na notariusza na umowę o pracę.
Staż odbywa się w kancelarii notarialnej razem z doświadczonym notariuszem. Kandydat na notariusza poznaję wszystkie zagadnienia zawodowe w praktyce.
Po zakończeniu stażu kandydat zwraca się do ministerstwa sprawiedliwości o nominację na notariusza.
Osoby chcące zostać notariuszem muszą mieć polskie obywatelstwo oraz korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich.